Wat is coaching voor kinderen?

Kindercoaching is een laagdrempelige manier om kinderen te helpen die een probleem ervaren.  Overigens zijn het vaak de ouders of de leerkrachten die een probleem ervaren en zien dat een kind zich niet prettig voelt. Geen enkel traject is hetzelfde. Vanuit een persoonlijke intake bepalen we samen wat belangrijk is voor jullie kind. Zo stellen we vast aan welke doelen we gaan werken en op welke manier we dit gaan doen.  Werkvormen die ik bijvoorbeeld inzet zijn:

  • Praten en luisteren
  • Coachingsmethodieken op maat
  • Creatieve therapie
  • Verschillende spelvormen
  • Psychofysieke training (Rots & Water)
  • Groepssessies met verschillende thema's


Werkwijze

Eigenlijk start ieder traject met een telefonische kennismaking. Op deze manier kan ik een beeld vormen van de situatie en bepalen we met elkaar of we een intake gesprek willen inplannen. 

Als de kennismaking bevalt, plannen we een intakegesprek van ongeveer een uur. Hier is jullie kind uiteraard bij aanwezig. In dit intakegesprek stellen we samen de hulpvraag vast.  

Vervolgens starten we het coachingstraject op.  De duur is uiteraard afhankelijk van de hulpvraag. Wel hanteer ik een minimum van 6 bijeenkomsten.

Ik werk vanuit mijn praktijk aan huis en kom eventueel bij jullie thuis als dit gewenst is. De groepstrainingen voor Rots & Water geef ik op een locatie die daarvoor geschikt is. Hiervoor gebruik ik bijvoorbeeld het speellokaal van basisschool de Sterrenkijker in Leerdam.

Wil je meer weten over wat er mogelijk is of wat mijn tarieven zijn? Kijk dan bij  Mogelijkheden.

Begeleiding op maat

Ik geef scholen, BSO’s en kinderdagverblijven begeleiding op maat. Als er een kind of meerdere kinderen vastlopen of niet lekker in hun vel zitten (met of zonder diagnose), help ik de leerkracht of begeleider om de problematiek in kaart te brengen. Dit doe ik door observaties in de groep uit te voeren. Dit leggen we vast in een handelingsplan, waardoor de leerkracht of begeleider beter in staat is hulp te bieden bij deze kinderen. Door deze extra hulp ontlast ik de leerkracht of begeleider, zonder zijn rol of taak volledig over te nemen. Dit geeft direct hulp bij de situatie, maar heeft als bijkomend voordeel dat de leerkracht of begeleider ook voor een volgende situatie meer bagage heeft. Overigens zijn dergelijk trajecten  altijd maatwerk, waarbij we samen kijken wat er nodig is. Hiervoor breng ik graag een offerte uit.  

Starten?

Neem dan contact met mij op via mijn contactpagina  (Contact).